Cukrovka:

Tahitian Noni JuiceTM môže pomôcť ľuďom s cukrovkou. Cukrovka je ochorenie, pri ktorom telo nedokáže obmedziť zvýšenie glukózy po jedle.  Vedeckým výskumom bolo zistené, že Tahitian Noni JuiceTM normalizuje hladinu glukózy  - štúdia, uverejnená v roku 2008 v "Medicinal Chemistry Research." 

                                                         DO OBCHODU